Informacje ogólne

WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU

Nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Obecnie trwający okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021r. i dopiero w 2021 roku przyjmowane będą wnioski o kontynuację  tego świadczenia.

Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej.

Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać online (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) oraz drogą tradycyjną (po uprzedniej rezerwacji terminu).

Z uwagi na zniesienie kryterium dochodowego nowy formularz wniosku został znacznie uproszczony i skrócony dzięki temu łatwiej można składać wnioski drogą elektroniczną. Do czego bardzo zachęcamy.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest  już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Informacja o przyznaniu świadczenia przesyłana jest na adres poczty elektronicznej klienta. W przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta może odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2

Druk wniosku: https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze