Kierownictwo MOPS

p. o. Dyrektor
Danuta Majchrzak


Z-ca Dyrektora MOPS ds. Świadczeń i Analiz
Beata Augustyn

Główny Księgowy
Małgorzata Jakubowska

Wyszukiwarka

Rezerwacja elektroniczna

 

 

Ważne linki

Biuletyn informacji publicznej  - link do serwisu zewnętrznego otworzy się w nowym oknie.