Sekcja Placówki Wsparcia Dziennego

Kierownik : Katarzyna Zieniuk -  Romanowska
tel. do kontaktu 94 35 52 339

Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegające na prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w formie świetlic środowiskowych.

 • Świetlica środowiskowa ul. Graniczna 3, 78 – 100 Kołobrzeg
  wychowawca świetlicy – Joanna Chudzik
  godz. otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa , czwartek, piątek 10:00 – 18:00
 • Świetlica środowiskowa ul. Jedności Narodowej 42, 78 – 100 Kołobrzeg
  wychowawca świetlicy – 
  Aleksandra Mościcka
 • godz. otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa , czwartek, piątek 10:00 – 18:00
 • Świetlica środowiskowa ul. Czarnieckiego 5F, 78 – 100 Kołobrzeg
  wychowawca świetlicy –
  Magdalena Pawlak, Tomasz Mróz
  godz. otwarcia:  poniedziałek, wtorek, środa, piątek 12:00 – 18:00
   czwartek 12:00 – 17:00
 • Świetlica środowiskowa ul. Bydgoska 34 a, 78 – 100 Kołobrzeg
  wychowawca świetlicy - Dorota Szostak, Sławomir Szulakiewicz,
  godz. otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa , czwartek, piątek 15:30 – 19:30
 • Świetlica środowiskowa ul. Lwowska 7, 78 – 100  Kołobrzeg
  wychowawcy świetlicy – Magdalena Posłuszna - Pikoszewska, Paulina Małolepsza
  godz. otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa , czwartek, piątek 15:30 – 19:30