Dział Organizacji i Kadr

Bezpośredni nadzór
p.o. Dyrektor Danuta Majchrzak
 

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
 Inspektor
ds. Kadr
Joanna Rabiej-Rybak tel.: 94 35 52 336
fax: 94 35 52 338
pokój nr 125
Podinspektor
ds. sekretariatu
Agnieszka Kantor tel.: 94 35 52 300
fax: 94 35 52 338
pokój nr 116
Podinspektor
ds. kancelarii
Anna Lebiest-Dziewulska tel.: 94 35 52 300
fax: 94 35 52 338
pokój nr 116
Starszy Inspektor
ds. administracyjno -
gospodarczych
Tomasz Jezierski tel.: 94 3552 392
fax: 94 35 52 338
pokój nr 118
Pracownik
ds. gospodarczych

Stanisława Sadowska
Maria Malczewska
Marzanna Ciesielska

- -
Inspektor ds. BHP Tomasz Adamiak tel.: 94 3552 392
fax: 94 35 52 338
pokój nr 118
Konserwator Jan Maksymowicz - -

Zakres obowiązków:

Do zadań Działu należy prowadzenie wszystkich spraw związanych z obsługą kadrową, organizacyjną, kancelaryjną i gospodarczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.