Centrum Świadczeń Rodzinnych

Bezpośredni nadzór
Z-ca Dyrektora ds. Świadczeń i Analiz Beata Augustyn

ul. Okopowa 15 | 78-100 Kołobrzeg | parter

Obsługa interesantów w sprawie świadczeń rodzinnych odbywa się:

  • poniedziałek - środa - od 8.30 do 14.30
  • czwartek - od 10.30 do 14.30
  • piątek - dzień bez interesanta

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon Pokój
Kierownik Działu Anna Waligórska tel.: 94 3552314 pok. nr 15 (parter)
Z-ca Kierownika Działu Iwona Rudzis tel.: 943552399 pok. 12 (parter)
Inspektor Dorota Galuba tel.: 943552322 pok. 18 (parter)
Starszy inspektor Bogdan Gliwa tel.: 943552322 pok. 18 (parter)
Starszy inspektor Gabriela Wojtczak
Justyna Gliwa
tel.: 943552320 pok. 03 (parter)
Starszy Inspektor Katarzyna Rzeszotarska tel.: 943552397 pok. 20 (parter)
Inspektor
ds. rozliczeń
Michał Turek tel.: 943552328 pok. nr 11 (parter)
Inspektor
ds. świadczeń
Małgorzata
Stańczak
tel.: 94 3552332 pok. nr 17 (parter)
Podinspektor ds. świadczeń Andżelika Ziomko tel.: 94 3552332 pok. nr 17 (parter)
Inspektor ds. obsługi dłużnika Agnieszka Zalewska tel.: 94 3552313 pok. Nr 19
(parter)
Podinspektor ds. świadczeń Elżbieta Kifer tel.: 94 3552313 pok. Nr 19
(parter)

Zakres zadań:

  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku
  • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń opiekuńczych
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych
  • terminowe wypłacanie świadczeń rodzinnych (kasa MOPS lub przekazywanie na konta w banku)
  • sprawozdawczość z zakresu świadczeń rodzinnych
  • badanie zaangażowania środków finansowych na świadczenia rodzinne w planie finansowym ośrodka