Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider


 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.
500 zł to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.
Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski dostępne są w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu oraz na stronie internetowej

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Wyszukiwarka

Rezerwacja elektroniczna

 

 

Ważne linki

Biuletyn informacji publicznej  - link do serwisu zewnętrznego otworzy się w nowym oknie.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu lipcu 2019 r.

A, B, C, D - 09.07.2019 r.
E, F, G, H, I, J, - 09.07.2019 r.
K, L, Ł - 10.07.2019 r.
M, N, O, P - 10.07.2019 r.
R, S - 11.07.2019 r. 
T, U, W, Z - 11.07.2019 r.


PROJEKT - 24.07.2019 r.
FUND. ALIMENT. 08.07.2019 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 12.07.2019 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 25,26.07.2019 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 10.07.2019 r.
 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu lipcu 2019 r.

A, B, C, D - 12.07.2019 r.
E, F, G, H, I, J - 15.07.2019 r.
K, L - 16.07.2019 r.
Ł, M, N, O, P - 17.07.2019 r.
R, S - 18.07.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 19.07.2019 r.