Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

KOMUNIKAT  II   /koronawirus


 

Wykaz pomocnych telefonów MOPS

Komórka organizacyjna

stanowisko

Nazwisko i imię

Nr telefonu

Linia wsparcia

 

 

0943552518

 

Dyrektor

Beata Augustyn

0943552301

 

Z-ca Dyrektora ds. społecznych

Katarzyna Kędziora

0943552319

 

Z-ca Dyrektora ds. świadczeń i analiz

Anna Waligórska

0943552314

 

Glówny Księgowy

Małgorzata Jakubowska

0943552327

Sekretariat

Inspektor ds.kancelarii

Agnieszka Kantor

0943552300

Dział Usług Opiekuńczych

Kierownik

Iwona Święcicka

0943552329

Dział Pracy Socjalnej

Kierownik

Barbara Damijan

0943552306

Dział Wspierania Rodziny i Pieczy  Zastępczej

Kierownik

Marzena Jankowska

0943662339

Dział Świadczeń Pomocy Społecznej

Kierownik

Anita Silska

0943552318

Centrum Świadczeń Rodzinnych

Kierownik

Iwona Rudzis

0943552399

Dział Dodatków Mieszkaniowych

inspektor

Anna Placha

0943552321

Dział opieki nad osobami bezdomnymi

Kierownik

Anna Jodelis

780 282 608

Dział Pomocy Doraźnej - Sezam

Magazynier

Ewa Sadowska

0943520313

 

 

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Beata Augustyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności na mc lipiec:

A, B, C, D - 07.07.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.07.2020 r.
K, L, Ł - 08.07.2020 r.
M, N, O, P - 08.07.2020 r.
R, S - 09.07.2020 r. 
T, U, W, Z - 09.07.2020 r.

 
Stypendia - 22.07.2020 r.
Projekt - 22.07.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  06.07.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   13.07.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 24 i 27.07.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.07.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na lipiec 2020 r.:

A, B, C, D - 13.07.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 14.07.2020 r.
K, L - 15.07.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.07.2020 r.
R, S - 17.07.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.07.2020 r.