Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

 

Projekt „Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu” 

dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

 

Z a p r a s z a m y  d o  o s t a t n i e j  e d y c j i  p r o j e k t u  !

 

Ostateczny termin przystąpienia do projektu upływa

z końcem lutego 2020r.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

                

           Zapraszamy kobiety i mężczyzn, mieszkańców Kołobrzegu w wieku aktywności zawodowej z grup:

            - osób bezrobotnych lub  nieaktywnych zawodowo

            - osób  z niepełnosprawnościami

            - osób korzystającymi z PO PŻ.

        Przykładowe kursy i szkolenia:

        kurs: prawa jazdy kat. B,  kurs na wózki jezdniowe, uprawnienia elektryczne do 1 kV,

        obsługa kasy fiskalnej, kurs kucharza, masażysty, kurs kosmetyczny (np. stylizacja paznokci) i inne.

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą,

to nie zwlekaj tylko  zgłoś się do projektu :

          

            w Dziale Pracy Socjalnej - pokój 131, tel. 94 35 52 305

            w Dziale Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej  – pokój 142, tel. 94 35 52 339

            w biurze projektu - pokój 103, 127, 128, tel. 94 35 52 319, 94 35 52 333, 94 35 52 331

 

druki do pobrania :

REGULAMIN_REKRUTACJI_UCZESTNIKW_PROJEKTU_2020

deklaracja_uczestnictwa_projekt_2020

owiadczenie_UP_ochrona_DO_2020

owiadczenie_wizerunek_UP_2020

"zobacz więcej"

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności na mc lipiec:

A, B, C, D - 07.07.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.07.2020 r.
K, L, Ł - 08.07.2020 r.
M, N, O, P - 08.07.2020 r.
R, S - 09.07.2020 r. 
T, U, W, Z - 09.07.2020 r.

 
Stypendia - 22.07.2020 r.
Projekt - 22.07.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  06.07.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   13.07.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 24 i 27.07.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.07.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na lipiec 2020 r.:

A, B, C, D - 13.07.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 14.07.2020 r.
K, L - 15.07.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.07.2020 r.
R, S - 17.07.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.07.2020 r.