Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

 

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021

 

WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ DOPIERO W 2021 ROKU

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+.

Obecnie trwający okres świadczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021r. i dopiero w roku 2021 przyjmowane będą wnioski o kontynuację  tego świadczenia.

Wnioski będzie można składać od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej.

Obecnie wnioski o świadczenie 500 + powinny składać tylko osoby którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej.

Jednocześnie informujemy, że od 1 lipca 2020r. będzie można składać wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start  w formie elektronicznej

 

Rodzaj świadczenia

Możliwości złożenia wniosku online

DOBRY START

Bankowość elektroniczna

Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)

Świadczenia Rodzinne Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)
Fundusz Alimentacyjny Empatia (empatia.mrpips.gov.pl)
   
 

Od 01.08.2020r. rozpoczniemy przyjęcia interesantów ubiegających się o przyznanie wyżej wymienionych świadczeń w formie papierowej.

Interesanci, będą przyjmowani w siedzibie MOPS w Kołobrzegu w pokoju nr 20    wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej.

 

Przyjęcia interesantów będą odbywać  się w godzinach:
8.30 – 14.30 od poniedziałku do środy 

10.00- 14.30 w czwartek

Piątek jest dniem bez interesanta.

Rezerwacji mogą Państwo dokonać samodzielnie poprzez formularz  e-rezerwacji.

 

Wzory wniosków dostępne pod adresem: 

Świadczenie dobry start, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Druki w formie papierowej dostępne będą w siedzibie MOPS po 20.07.2020r.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności na mc lipiec:

A, B, C, D - 07.07.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.07.2020 r.
K, L, Ł - 08.07.2020 r.
M, N, O, P - 08.07.2020 r.
R, S - 09.07.2020 r. 
T, U, W, Z - 09.07.2020 r.

 
Stypendia - 22.07.2020 r.
Projekt - 22.07.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  06.07.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   13.07.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 24 i 27.07.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.07.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc lipiec 2020 r.

Terminy płatności zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na lipiec 2020 r.:

A, B, C, D - 13.07.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 14.07.2020 r.
K, L - 15.07.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 16.07.2020 r.
R, S - 17.07.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.07.2020 r.