Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

KOŁOBRZESKIE  BECIKOWE
 
Od dnia 01.07.2019 posiadacz Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka tzw. „Kołobrzeskiego becikowego” .
Wnioski o przyznanie tego świadczenia będą przyjmowane w siedzibie MOPS w Kołobrzegu przy ul. Okopowa 15 w pokoju nr 8 wyłącznie po uprzedniej rezerwacji elektronicznej.
Rezerwacji terminu wizyty w MOPS można dokonać samodzielnie poprzez formularz  e-rezerwacji, dostępny tutaj: Rezerwacja elektroniczna
W sytuacjach wyjątkowych tj. w przypadku braku dostępu do Internetu lub braku umiejętności obsługi Internetu, a także w szczególnych przypadkach losowych istnieje możliwość dokonania
telefonicznej rezerwacji terminu wizyty w MOPS pod numerem telefonu 94 35 52 315 w godz.  7.30 - 8.30.

 

 
Wnioski będą przyjmowane w godzinach:
8.30 – 14.30 od poniedziałku do środy 
10.00- 14.30 w czwartek
Piątek jest dniem bez interesanta.
 
Spis treści
⦁ Zasady przyznawania „Kołobrzeskiego becikowego” ( link )
⦁ Wniosek do pobrania (link)

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu listopad 2019 r.

A, B, C, D - 06.11.2019 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.11.2019 r.
K, L, Ł - 07.11.2019 r.
M, N, O, P - 08.11.2019 r.
R, S - 12.11.2019 r. 
T, U, W, Z - 12.11.2019 r.


PROJEKT - 25.11.2019 r.
FUND. ALIMENT. 06.11.2019 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 13.11.2019 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 25,26.11.2019 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 08.11.2019 r.
Stypendia: 22.11.2019 r.
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu listopad 2019 r.

A, B, C, D - 13.11.2019 r.
E, F, G, H, I, J - 14.11.2019 r.
K, L - 15.11.2019 r.
Ł, M, N, O, P - 18.11.2019 r.
R, S - 19.11.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.11.2019 r.