Image is not available
RODZINA 500+
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci
do 18 roku życia, bez względu na dochody
uzyskiwane przez rodzinę.
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
Wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry Start”
będzie można składać drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 listopada 2019.
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane
w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu
w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku.
Wnioski złożone po dniu 30 listopada zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

III edycja projektu socjalnego „Mama i ja”

W miesiącach marzec – czerwiec 2019 r.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje II edycję projektu socjalnego „Mama i ja”- działania wzmacniające kompetencje opiekuńczo- wychowawcze samotnych matek.
Koordynatorem projektu jest specjalista pracy socjalnej Monika Karpińska, pracownik Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej w MOPS w Kołobrzegu.

 

Projekt skierowany jest do 10 matek samotnie wychowujących dzieci, objętych wsparciem tutejszego ośrodka.

W ramach projektu zaplanowano warsztaty psychologiczno – pedagogiczne dla mam z jednoczesnym zapewnieniem opieki nad dziećmi w czasie trwania zajęć. Warsztaty poprowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia Kropka – Wolni od Uzależnień. Ponadto będą wspólne zajęcia integracyjno- kulturalne i sportowe mam z dziećmi oraz zajęcia przeznaczone tylko dla mam (usługa fizjoterapeutyczna, usługa fryzjerska). Realizowany projekt ma na celu m.in. poszerzenie wiedzy na temat etapów rozwoju dziecka    i jego potrzeb, poprawę komunikacji w rodzinie matka – dziecko, zwiększenie umiejętności samotnych matek do efektywnego wypoczynku, podniesienie samooceny i poprawy kondycji psychicznej matek.

 
Projekt realizowany jest ze środków finansowych MOPS w Kołobrzegu, ale organizatorzy liczą również na wsparcie lokalnych firm i specjalistów, którzy popierają nowe rozwiązania w pracy  na rzecz innych osób.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych w miesiącu listopad 2019 r.

A, B, C, D - 06.11.2019 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.11.2019 r.
K, L, Ł - 07.11.2019 r.
M, N, O, P - 08.11.2019 r.
R, S - 12.11.2019 r. 
T, U, W, Z - 12.11.2019 r.


PROJEKT - 25.11.2019 r.
FUND. ALIMENT. 06.11.2019 r.
PRZELEWY: ŚWIADCZENIA RODZINNE 500+ - 13.11.2019 r.
ŚW. NIEPODJĘTE: 25,26.11.2019 r.
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - 08.11.2019 r.
Stypendia: 22.11.2019 r.
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ w miesiącu listopad 2019 r.

A, B, C, D - 13.11.2019 r.
E, F, G, H, I, J - 14.11.2019 r.
K, L - 15.11.2019 r.
Ł, M, N, O, P - 18.11.2019 r.
R, S - 19.11.2019 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.11.2019 r.