Image is not available
RODZINA 500+
WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ NALEŻY SKŁADAĆ DOPIERO W 2021 ROKU
Image is not available
Świadczenie dobry start w kwocie 300 zł na dziecko uczące się
przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.
DOBRY START
300 dla ucznia
Slider

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Projekt Aktywna integracja kluczem do sukcesu dla mieszkańców Kołobrzegu


 

KOŁOBRZESKI DZIENNY DOM POMOCY DLA SENIORÓW

Klub Senior+ w Kołobrzegu


Aktualności

Zmiany w funduszu alimentacyjnym

13-08-2020 | Wyświetleń:22

 

Czytaj więcej

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW 2020/2021

11-08-2020 | Wyświetleń:37

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW Informacja na rok szkolny 2020/2021

Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa - sierpień 2020r

06-08-2020 | Wyświetleń:76

    INFORMACJA  o  WYDAWANIU  ŻYWNOŚCI  W   MAGAZYNIE   SEZAM W  SIERPNIU 2020 W sierpniu 2020 roku paczki żywnościowe wydawane będą osobom uprawnionym w magazynie SEZAM w terminie od 7 sierpnia do 20 sierpnia 2020 r. do wyczerpania asortymentu...

Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa - lipiec 2020r

07-07-2020 | Wyświetleń:1181

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od  20 stycznia 2020 r. osobom posiadającym skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydawana jest żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Żywność wydawana jest...

Czytaj więcej

Nowy Okres świadczeniowy 2020/2021 informacja

19-06-2020 | Wyświetleń:3158

  Nowy okres świadczeniowy 2020/2021   WNIOSKI O KONTYNUACJĘ ŚWIADCZENIA 500+ DOPIERO W 2021 ROKU W związku z nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń informujemy, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie...

Czytaj więcej

Pomoc żywnościowa - czerwiec 2020r

03-06-2020 | Wyświetleń:459

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, że od  20 stycznia 2020 r. osobom posiadającym skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej wydawana jest żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Żywność wydawana jest...

Czytaj więcej

Obsługa klienta MOPS w czasie epidemii

27-05-2020 | Wyświetleń:1132

Szanowni Państwo, Kierując się rekomendacją Ministra Zdrowia oraz służb sanitarnych ustaliliśmy zasady bezpieczeństwa, obowiązujące podczas wizyty w MOPS. Informuję, że począwszy od dnia 28.05.2020 roku bezpośrednia obsługa klientów w siedzibie MOPS...

Czytaj więcej

Apel, o zmianę sposobu płatności świadczeń z wypłat kasowych na płatność na konta osobiste.

10-04-2020 | Wyświetleń:935

 Szanowni Państwo w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa na terenie Polski i samego Kołobrzegu zwracam się do wszystkich klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z apelem,

Czytaj więcej

Komunikat V Koronawirus – telefon alarmowy MOPS

30-03-2020 | Wyświetleń:526

 Komunikat V Koronawirus – telefon alarmowy MOPS

Czytaj więcej

KOMUNIKAT I /koronawirus

17-03-2020 | Wyświetleń:1053

KOMUNIKAT  I   /koronawirus   W związku z zagrożeniem rozpowszechnienia się koronawirusa, w trosce o zdrowie zarówno klientów jak i pracowników ośrodka zwracam się z gorącym apelem do Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu...

Czytaj więcej

KOMUNIKAT II /koronawirus - Wykaz Telefonów

17-03-2020 | Wyświetleń:679

 Wykaz telefonów

Czytaj więcej

KOMUNIKAT III /koronawirus - SENIORZY

17-03-2020 | Wyświetleń:699

KOMUNIKAT  III   /koronawirus   W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa prosimy osoby starsze, schorowane, by unikały dużych skupisk ludzkich, a najlepiej w ogóle nie wychodziły z domów. Zachęcamy też do wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Może w Twoim otoczeniu, na Twoim...

Czytaj więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zatrudni Inspektor ds. funduszy w Dziale Aktywizacji i Integracji Społecznej

11-03-2020 | Wyświetleń:435

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu zatrudni Inspektora ds. funduszy w Dziale Aktywizacji i Integracji Społecznej. Kliknij link poniżej: http://bip.mops.kolobrzeg.pl/?cid=120&bip_id=876        

Czytaj więcej


Misja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"Tworzymy instytucję przyjazną, która świadczy profesjonalnie pomoc na rzecz integracji mieszkańców Kołobrzegu i wzrostu jakości ich życia". Naszym celem jest niesienie różnorodnych form pomocy osobom i rodzinom, które z różnych przyczyn niezdolne są do rozwiązywania swych życiowych problemów, a w szczególności ludziom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym, zagrożonym demoralizacją, rodzinom pozbawionym środków do życia, ubogim i bezradnym. Celem MOPS jest także kształtowanie postaw społecznych sprzyjających bezpośredniemu uczestnictwu w działaniach na rzecz potrzebujących, bądź wspierania takich działań.

Wizja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu:

"MOPS to przyjazna instytucja, promująca integrację członków społeczności lokalnej, profesjonalnie świadcząca usługi, tworzące spójny system pomocy socjalnej na rzecz wzrostu jakości życia mieszkańców Kołobrzegu".

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w KOŁOBRZEGU

od dnia 1 października 2018r.  osoby bezdomne z terenu miasta Kołobrzeg, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Kołobrzeg, mogą skorzystać z pomocy w formie całodobowego pobytu w Ogrzewalni.
Warunkiem przyjęcia do Ogrzewalni jest zachowanie trzeźwości.
Ogrzewalnia przy ul. Zwycięzców 12 czynna będzie przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia od 01.10.2018r do 30.04.2019r.

Wypłata w kasie zasiłków stałych, okresowych i celowych na miesiąc sierpień 2020 r.

Terminy płatności na mc lipiec:

A, B, C, D - 06.08.2020 r.
E, F, G, H, I, J, - 07.08.2020 r.
K, L, Ł - 07.08.2020 r.
M, N, O, P - 10.08.2020 r.
R, S - 11.08.2020 r. 
T, U, W, Z - 11.08.2020 r.


Projekt - 21.08.2020 r.
F-sz alimentacyjny -  06.08.2020 r.
Przelewy św.rodz, pielęgnacyjnych i 500+  -   12.08.2020 r.
Świadczenia niepodjęte  - 25 i 26.08.2020 r.
Dodatki energetyczne i mieszkaniowe   -   10.08.2020 r. 
Jednocześnie informujemy, że data wykonania przelewu przez MOPS nie oznacza wpływu środków na konto osobiste klienta w ten sam dzień, jeśli posiada rachunek w innym banku niż MOPS. Nie udzielamy informacji telefonicznej na temat przelewów.

Wypłata w kasie świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na miesiąc sierpień 2020 r.

Terminy wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 500+ na lipiec 2020 r.:

A, B, C, D - 12.08.2020 r.

E, F, G, H, I, J - 13.08.2020 r.
K, L - 14.08.2020 r.
Ł, M, N, O, P - 18.08.2020 r.
R, S - 19.08.2020 r.
T, U, W, Z, Ź, Ż - 20.08.2020 r.